Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zverejnenie elektronickej adresy obce Malá Franková na

1. doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK

2. na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

obec.mfrankova@neton.sk

Informácia pre voliča

Vyhlásenie volieb do EP