Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

        Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

 

Starosta obce: Bc. Milan Kalafut

Zástupca starostu obce: Kromka Štefan

Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Skrinská

Samostatný odborný referent: Marta Krempaská

Obecné zastupiteľstvo: Mária Gemzová, Štefan Kromka, Lukáš Kromka, Peter Čarnogurský, Jozef Palla

Komisie: poriadková , kultúrna a športová

Obecný úrad: Malá Franková č. 35, 05978