Oznamy Oznamy

štvrtok 6.1.2022 o 12,05 hod.
12.12.2021
harmonogram na rok 2022
Spišská Stará Ves 16.12.2021
projekt podporený z rozpočtu PSK vo výške 1000 €
na odpredaj prebytočného majetku
podporený z rozpočtu PSK vo výške 1500 €
na verejnú schôdzu dňa 8. augusta 2021 o 15,00 hod. v budove obecného úradu v Malej Frankovej
odpredaj prebytočného hnuteľného majetku
Letné sezónne vlaky a autobusy v rámci PSK