Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec poskytuje informácie o regionálnom rozvoji a podpore regionálneho rozvoja.

 

Typy informácií:

  • informácie o regionálnom rozvoji a jeho podpore
  • program rozvoja
  • informácie o čerpaní fondov EÚ na podporu regionálneho rozvoja

 

 

Hlavným zdrojom financovania obce Malá Franková je obecný rozpočet, ktorý každoročne schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Okrem neho využíva miestna samospráva na financovanie potrieb súvisiacich so správou a rozvojom obce rôzne mimorozpočtové zdroje. Sú nimi štátny rozpočet (najmä na financovanie  prenesených kompetencií štátnej správy) a  zdroje Európskej únie.

 

Zrealizované projekty v oblasti regionálneho rozvoja

Suma: .............................€ 

Zdroj: ................................

 

Podané projekty a projekty v príprave

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt:

Suma: .............................€ (schválené)

Zdroj: ................................

Bližšie info: TU