Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OZ

Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Malej Frankovej Marta Krempaská Mobil: 0903881355

elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: obec.mfrankova@neton.sk

Vyhlásenie volieb

Informácia o spôsobe hlasovania

Informácia o práve voliť a byť volený

Zverejnenie počtu obyvateľov

Oznámenie o počte volených poslancov