Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

INFORMÁCIA  PRE VOLIČA

ZVEREJNENIE  e-mailovej adresy 

- na doručenie žiadosti o voľbu poštou:  obec.mfrankova@neton.sk