Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Malej Frankovej: Marta Krempaská Mobil: 0903881355

elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: obec.mfrankova@neton.sk

Informácie na linke:

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22