Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách, faktúrach a objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

 

Typy informácií:

- Informácie o zmluvách

- Informácie o faktúrach

- Informácie o objednávkach.

Informácia sa skladá z metadát, pri zmluvách aj samotného dokumentu v elektronickej podobe (najčastejšie pdf).

 

Tieto informácie sú zverejnené na linke : www.obecny-portal.sk